Kako poteka običajen oratorijski dan?

Zbiranje

Himna in dvig zastave

Molitev

Zgodba

Kateheze

Delavnice

Velika igra

Podrobnejši dnevni red

(z možnimi časovnimi zamiki/prilagoditvami)

8.00     molitev animatorjev, priprava na dan, pričakovanje in sprejemanje otrok, igre z otroki

9.00     prihod otrok, začetek ob zastavi oratorija, petje kratka jutranja molitev, zgodba

9.45     skupni uvod v katehezo, kateheza

10.45   molitve iz poglavja »Molitve za otroke«

11.10   delavnice (vmes molitev Angel Gospodov

12.30   malica/kosilo, odmor

14.45   popoldanske igre, igre brez meja, velike igre, oratoriada, bazen, skriti zaklad, kolesarska tekmovanje ipd.
           Lahko tudi obisk kakšnega gosta, karaoke, zanimiv sprehod

16.00   sklep oratorija s spuščanjem zastave

16.30   animatorji popravijo prostore, dvorišče ter se zberejo k ovrednotenju (evalvaciji) dneva in zahvalni molitvi.

 

* Vsaj enkrat na teden je v program vključena sveta maša (lahko tudi večkrat; marsikje jo imajo vsak dan).

* Enkrat na teden je običajno izlet, bazen, sprehod, piknik ali kaj podobnega.

* Primerno je, da se oratorij (ali vsaj del otrok oratorija) zaključi oz. sodeluje pri nedeljski sveti maši.