Vzgojni slog: don Boskov preventivni vzgojni sistem

Oratorij je prostočasna dejavnost z lastnim slogom, ki se imenuje preventivni vzgojni sistem. Oratorij kot vzgojno okolje ima štiri značilnosti: dom, šola, župnija in dvorišče. Oratorijski animator svojo vzgojno držo živi na način asistence; njegov vzgojni odnos vključuje razumnost, vernost in ljubeznivost.

Rojstvo preventivnega vzgojnega sistema med zapuščenimi in ogroženi mladimi

Začetnik preventivnega vzgojnega sistema, na katerem temelji oratorij, je italijanski duhovnik sv. Janez Bosko [1]. Živel in delal je v italijanskem mestu Torinu, v 19. stoletju. To je bil za Italijo čas hitre industrializacije. Mladi podeželani so v upanju na boljše življenje prihajali v velika mesta, kjer so bili zelo razočarani. Podjetniki in industrijski mogotci so jih izkoriščali, kolikor je bilo mogoče. Življenjski položaj teh mladih je bilo celodnevno delo brez pogodbe in le za nekaj drobiža na dan. Če je kdo v lakoti ukradel za preživetje nujno potrebno hrano, pa mu je grozil večmesečni zapor.

Don Boska je pogled na te fante pretresel. Obiskoval jih je v zaporih in ugotovil, da so si želeli spremeniti življenje, a jim okolje ni omogočalo, da bi zaživeli drugače. Želel jim je vsestransko pomagati, da bi jih obvaroval pred nevarnostjo kriminala in jih usposobil za dostojno življenje. Ker ni imel drugih sredstev, jih je sprva vabil k nedeljskim oratorijskim popoldnevom, kjer je bilo veliko igre in zabave. Hkrati jih je začel učiti brati, pisati in računati, zanje je imel verouk ... Obvezen del srečanja je bila tudi malica, ki so je bili mladi neizmerno potrebni.

Sčasoma je z veliko truda in s pomočjo sodelavcev obiskovalcem oratorija omogočal vedno več. V okviru oratorija je ustanavljal splošne in obrtne šole. Bil je eden prvih, ki se je zavzemal pri delodajalcih, da so z mladimi delavci sklenili delovno pogodbo, ki je predpisovala njihovo količino dela in plačo.

Vzgojno, socialno in duhovno prizadevanje za mlade, ki je potekalo v don Boskovih oratorijih, je don Bosko poimenoval preventivni vzgojni sistem. "Preventivni" zato, ker v sebi nosi idejo preprečevanja slabega kakor tudi idejo vnaprejšnjega načrtovanja dobrega (lat. prae-venire = prej priti, prestreči, prehitevati).
 

  1. Štirje stebri oratorijskega vzgojnega okolja: dom, župnija, šola, dvorišče
  2. Asistenca - način animacije na oratoriju
  3. Tri animatorjeve kreposti: razumnost, ljubeznivost, vernost

-------------------------------------------------

[1] Sv. Janeza Boska (slovenjeno italijansko ime Giovanni Bosco) pogosto poimenujemo z nazivom don Bosko. Don je italijansko poimenovanje za duhovnika, ki izvira iz latinske besede dominus (podobno, kot slovensko poimenovanje gospod).