Facebook - Oratorij.net

Veliki oratorij - VEOR

Veliki oratorij (VEOR) je program za starejše osnovnošolce, ki se odvija v okviru oratorija, a je posebej prilagojen tej starostni skupini. Nekateri oratoriji po Sloveniji ga že izvajajo, saj nudi vsebine, metode in pristope, ki so najstnikom zanimivejši in jim predstavljajo večji izziv. Namen VEOR je močneje pritegniti najstnike v program oratorija in jim ponuditi njim primernejšo vzgojo za življenje in vero ter jih motivirati za nadaljnje sodelovanje pri oratoriju in drugih župnijskih dejavnostih. V letu 2011 smo začeli z usposabljanji, ki potekajo tudi letos, v načrtu pa imamu tudi pripravo gradiva o velikem oratoriju za oratorijski priročnik. Vse dodatne informacije: na www.oratorij.net/veor ali Katarina Mohar: mohar.katarina@gmail.com tel.: 040 532 421.