Facebook - Oratorij.net

Dan na oratoriju

Zbiranje
Dvig zastave
Molitev
Zgodba
Kateheze
Delavnice
Velika igra

Datumi oratorijev 2017

19. – 25. junij 2017               

Maribor - Stolnica
Poljčane
Žiče

26. junij – 2. julij 2017

Bertoki
Bizeljsko
Brezno
Celje - sv. Danijel
Črnomelj
Destrnik
Dob
Dobrova
Dolenjske Toplice
Dolnji Logatec
Domžale
Dovje
Dramlje
Dvorjane - sv. Martin pri Vurberku
Horjul
Gabrovka
Gornja Sveta Kungota
Grosuplje
Homec
Ig
Jesenice
Kamna Gorica
Kamnje
Koroška Bela
Kranj - Zlato Polje
Kresnice
Krka
Laško
Lenart v Slovenskih goricah
Ljubljana - Fužine
Ljubljana - Marijino oznanjenje
Ljubljana - Moste
Ljubljana - Podutik
Ljubljana - Polje
Ljubljana - Rudnik
Ljubljana - Šentvid
Ljubljana - Štepanja vas
Ljubljana - Trnovo
Ljubljana - Vič
Lom
Maribor - sv. Janez Bosko
Maribor - sv. Križ
Maribor - Tezno
Metlika, Radovica in Suhor
Mirna Peč
Naklo
Novo Mesto - mestni oratoriji
Pečarovci
Petrovče
Pišece
Podnanos
Postojna
Prebold
Ptujska Gora
Slovenska Bistrica
Sodražica
Suha pri Škofji Loki
Sv. Jakob ob Savi
Sv. Rupert v Slovenskih goricah
Šentanel (sv. Danijel nad Prevaljami)
Šentjernej
Šentjošt
Šentvid pri Stični
Šoštanj
Št. Jurij pri Grosupljem
Šturje
Trzin
Videm - Krško
Vir pri Domžalah
Zreče
Žiri

3. – 9. julij 2017

Ajdovec
Beltinci
Bevke
Biljana
Budanje
Celje - Sveti Duh
Celje - bl. A. M. Slomšek, SMC Celje
Cerklje na Gorenjskem
Cerklje ob Krki
Cirkovce
Dobrnič
Dragatuš
Griže (v Ankaranu)
Hinje
Jarše
Kobarid
Kokrica
Kranj - Šmartin
Leskovec pri Krškem
Ljubljana - Bežigrad
Ljubljana - Črnuče
Ljubljana - Gornji trg (angleški oratorij)
Ljubljana - Kodeljev
Ljubljana - Rakovnik
Ljubljana - Sostro
Loški potok
Maribor - Pobrežje
Maribor - sv. Janez Bosko
Mirenski grad
Most na Soči in Volče
Mozirje
Nova Cerkev
Nova Gorica - Kapela
Podzemelj
Poljane nad Škofjo Loko
Preddvor
Predoslje pri Kranju
Prevalje
Ribnica
Semič
Sevnica
Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Sv. Vid pri Ptuju
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Šmartno ob Paki
Šmartno pri Litiji
Tišina
Tolmin
Trata - Gorenja vas
Trbonje
Trbovlje
Trebnje
Turnišče
Vodice
Železniki, Dražgoše, Zali Log

10. – 16. julij 2017

Celje - bl. A. M. Slomšek, SMC Celje
Davča
Griže (v Ankaranu)
Kočevje
Ljubljana - Rakovnik
Lovrenc na Pohorju
Murska Sobota
Odranci
Prečna
Preserje
Preska
Radlje ob Dravi
Radovljica
Sevnica
Sežana - Povir
Slivnica pri Mariboru
Sv. Benedikt v Slovenskih goricah
Sveti Jernej pri Ločah
Šentrupert na Dolenjskem
Šenčur pri Kranju
Vuhred
Zagorje ob Savi

17. – 23. julij 2017

Bogojina
Cankova
Dobrovnik
Gomilsko
Hajdina
Kisovec
Ljubljana - Rakovnik
Loče
Otlica
Polzela
Prihova
Sveti Jurij ob Ščavnici
Škocjan in Bučka
Zibika - Tinsko

24. – 30. julij 2017

Bakovci
Brežice – Kapele – Dobova - Artiče
Cezanjevci
Griže (v Libojah)
Ljubljana - Rakovnik
Luče ob Savinji
Sveti Duh pri Škofji Loki
Vavta Vas
Veržej
Vransko

31. julij - 6. avgust 2017

Besnica pri Kranju
Kranj - Center
Lokavec
Sladka Gora
Spodnja Polskava
Šempeter v Savinjski dolini
Šmarje - Sap

7. – 13. avgust 2017

Ljutomer
Sela pri Kamniku
Sv. Jurij ob Taboru

14. - 20. avgust 2017

Bukovščica
Črni Vrh nad Idrijo
Dobje pri Planini
Dravograd
Gornji Grad
Kapla na Kozjaku
Litija
Ljubljana - Koseze
Ovsiše
Reteče
Senovo
Slovenj Gradec in Stari trg
Sora
Stari trg pri Ložu
Stranje
Sv. Lovrenc - Juršinci
Šempas in Osek
Šmihel pri Pivki
Žužemberk

21. – 27. avgust 2017

Begunje pri Cerknici
Bloke - Sveta Trojica - Sveti Vid
Bohinjska Bistrica
Borovnica
Brezovica pri Ljubljani
Celje - sv. Cecilija
Cerknica
Čatež ob Savi
Godovič in Zavratec
Gorje
Gornji Logatec
Hrenovice
Ihan
Ilirska Bistrica
Ivančna Gorica
Komenda
Kopanj
Kotlje
Lendava
Lesce
Ljubljana - Dravlje
Ljubljana - Ježica
Ljubljana - Kašelj - Zalog
Ljubljana - sv. Križ
Maribor - sv. Jožef
Martjanci
Mengeš
Moravče
Muta
Nazarje
Otočec
Pirniče
Podčetrtek, Olimje, Polje
Ptuj
Radenci
Radomlje
Remšnik
Rogaška Slatina
Rovte
Selca nad Škofjo Loko
Slovenske Konjice
Smlednik
Spodnja Idrija
Srednja vas v Bohinju
Stara Cerkev pri Kočevju
Stična
Sveti Duh na Velikem Trnu
Sv. Jurij v Slovenskih goricah
Sv. Peter pod Svetimi gorami
Šebrelje
Šempeter pri Gorici
Šentjanž pri Dravogradu
Šentvid pri Grobelnem
Škofije
Škofljica
Šmartno v Tuhinju
Velike Lašče
Videm - Dobrepolje
Vinica
Vipavski Križ
Vojnik
Vrhnika

28. - 31. avgust 2017

Boštanj