Leteci stabri

Usposabljanja za oratorijske animatorje

ORATORIJSKI ANIMATOR I

ZA KOGA? 
Za oratorijske animatorske skupine, ki jih večinsko sestavljajo mlajši, manj izkušeni animatorji (14 do 16 let). Izkušnje kažejo, da je paket koristen tudi izkušenejšim animatorjem, ki pa še ne poznajo osnovne teorije Oratorija (štirje stebri itd.).
Optimalno število udeležencev je 10 – 20.

VSEBINA? 

– kaj je Oratorij,
– štirje stebri Oratorija in asistenca (osnove preventivnega vzgojnega sistema),
– lastnosti dobrega animatorja,
– sestavni deli običajnega dne na oratoriju,
– osnove timskega dela,
– lastna izkušnja kateheze in osnovne informacije, kaj kateheza je,
– osnove priprave delavnic,
– izkušnja načrtovanja, izvedbe in evalvacije enega izmed sestavnih delov oratorija.

KJE? 
V vašem kraju.

KDAJ? 
V prijavnico napišite, kdaj bi si želeli usposabljanje, in če je le mogoče, se prilagodimo vašim željam. (Prej ko ga naročite, lažje se prilagodimo.)
Usposabljanje traja 5 ur (+ odmor za kosilo/malico!).

KOLIKO? 
Prispevek znaša 80 EUR + fiksni potni stroški 25 EUR, torej skupaj 105 EUR*.
(Vsaka skupina plača enak znesek za potne stroške. Oratoriji bliže Ljubljane so s tem solidarni s tistimi bolj oddaljenimi.)

PRIJAVNICA


ORATORIJSKI ANIMATOR II

​ZA KOGA? 
Za oratorijske animatorske skupine, ki jih večinsko sestavljajo animatorji (od 15 do cca. 18 let), ki so se že udeležili usposabljanja Oratorijski animator I oz. že imajo nekaj izkušenj ter osnovnega teoretičnega znanja o oratoriju.
Optimalno število udeležencev je 10 – 20.

VSEBINA?
Skupina izbere EN ali DVA PAKETA od spodaj naštetih. Paketi so dinamični, interaktivni in temeljijo na izkustvenem učenju.

Paket KATEHEZA
– izkušnja udeležbe v kvalitetni katehezi in njena refleksija,
– sestavni deli kateheze,
– cilji kateheze,
– nagovoriti razum, čustva in telo,
– priprava kateheze,
– praktični nasveti za izvedbo kateheze.

Paket IGRE
– spoznavanje ustanovitelja Oratorija Janeza Boska preko igre,
– spoznavanje novih iger različnih zvrsti: spoznavna, igra za razdelitev v skupine, za gradnjo skupine, športna igra, ledolomilec … – vsako zvrst igre najprej doživijo in nato o njej izvejo nekaj teorije,
– samostojna priprava in izvedba iger po skupinah.

Paket MOTIVACIJA
– spoznavanje lastne motivacije za animatorstvo,
– izkustveno doživetje, v čem je razlika med navdušenim in nenavdušenim voditeljem,
– različne tehnike motivacije,
– motiviranje različnih starostnih skupin otrok,
– motivacija za duhovno rast,
– pomen dela na osebni rasti.

Paket KOMUNIKACIJA
– kaj je komunikacija, smeri komunikacije,
– motnje pri komunikaciji,
– verbalna vs. neverbalna komunikacija,
– tehnike komuniciranja (učinkovite in neučinkovite),
– komunikacija z Bogom.

Paket DELO V SKUPINI
– kaj je skupina, vrste skupin, pomen skupine,
– pomen sodelovanja,
– moja vloga v skupini,
– struktura in dinamika skupine,
– odnos do različnih tipov članov skupine,
– odnos do podskupin,
– pomen prilagajanja pri delu s skupino,
– različni načini dela s skupino.

Paket OČE
– moja podoba Boga in odnos z Njim,
– Bog kot usmiljeni Oče,
– prilagajanje kateheze stopnji otrokovega razvoja,
– don Bosko kot oznanjevalec,
​- oznanjevanje na oratoriju.

Paket VZGOJA
 kako vzgajati na oratoriju;
– namen vzgoje,
– kakšen je dober vzgojitelj,
– kakšen sem jaz kot vzgojitelj, kakšen zgled dajem mlajšim,
– nekatere metode reševanja problemov v odnosu z otrokom,
– primer vzgoje s Svetim pismom.

Paket DON BOSKOV ANIMATOR (novi!)
– spoznavanje življenja in dela začetnika Oratorija, sv. Janeza Boska,
– navdihovanje ob don Boskovem načinu dela z mladimi,
– poglobitev in personalizacija štirih stebrov Oratorija,
– poglobitev poznavanja metode asistence
– podrobnejše spoznanje nalog in vloge oratorijskega animatorja,
– spoznavanje animatorstva kot poklicanosti,
– priložnost za pogovor o konkretnih izzivih, s katerimi se soočajo animatorji na oratoriju.

KJE? 
V vašem kraju.

KDAJ? 
V prijavnico napišite, kdaj bi si želeli usposabljanje, in če je le mogoče, se prilagodimo vašim željam. (Prej ko ga naročite, lažje se prilagodimo.)
Usposabljanje traja 2,5 ure (1 paket) ali 5 ur (2 paketa) + odmor za kosilo/malico.

KOLIKO? 
Prispevek za 2 paketa znaša 80 EUR + fiksni potni stroški 25 EUR, torej skupaj 105 EUR*,
za 1 paket pa 40 EUR + fiksni potni stroški 25 EUR, torej skupaj 65 EUR.

PRIJAVNICA