Leteci stabri

Oratoriji po Sloveniji

Oratoriji 2022 po datumih

 • Beltinci
 • Brdo in Zlato Polje
 • Celje – sv. Danijel
 • Črna na Koroškem
 • Dob
 • Dolnji Logatec
 • Domžale
 • Gornja Radgona
 • Grosuplje
 • Ig
 • Jarše
 • Jesenice
 • Kamna Gorica
 • Kamnik – frančiškani
 • Koroška Bela
 • Kresnice
 • Krka
 • Ljubljana – Bežigrad
 • Ljubljana – Fužine
 • Ljubljana – Kodeljevo
 • Ljubljana – Podutik
 • Ljubljana – Polje
 • Ljubljana – Štepanja vas
 • Ljubljana – Trnovo
 • Ljubljana – Vič
 • Maribor – Stolnica
 • Maribor – sv. Janez Bosko
 • Maribor – sv. Križ
 • Maribor – Sveto Rešnje Telo
 • Metlika, Radovica in Suhor
 • Mozirje
 • Naklo
 • Novo Mesto
 • Ponikva
 • Postojna
 • Prebold
 • Rače
 • Slovenska Bistrica
 • Sv. Trojica v Slovenskih goricah
 • Šentanel (sv. Danijel nad Prevaljami)
 • Šentjošt
 • Šentjur pri Celju
 • Škocjan pri Novem mestu
 • Šmarje pri Kopru
 • Št. Jurij pri Grosupljem
 • Šturje
 • Tomišelj
 • Trata – Gorenja vas
 • Velenje – sv. Martin
 • Velika Polana
 • Zaplana
 • Žalna
 • Žiri
 • Žužemberk
 • Ajdovec
 • Bevke
 • Celje – bl. A. M. Slomšek
 • Cerklje na Gorenjskem
 • Cirkovice
 • Dobrova
 • Golo
 • Griže – Ankaran
 • Homec
 • Idrija
 • Kamnje
 • Kobarid
 • Kranj – Šmartin
 • Kranj – Zlato Polje
 • Ljubljana – Črnuče
 • Ljubljana – Gornji trg (angleški)
 • Ljubljana – Marijino oznanjenje
 • Ljubljana – Rakovnik
 • Ljubljana – Vič
 • Loče
 • Loški potok
 • Maribor – sv. Janez Bosko
 • Mirenski Grad
 • Murska Sobota in Martjanci
 • Nova Cerkev
 • Petrovče
 • Poljane nad Škofjo Loko
 • Preddvor
 • Prežganje
 • Radlje ob Dravi
 • Remšnik
 • Ribnica
 • Semič
 • Sevnica
 • Slivnica pri Mariboru
 • Stari trg pri Kolpi
 • Stari trg pri Ložu
 • Suha pri Škofji Loki
 • Sv. Jakob ob Savi
 • Sv. Lovrenc na Pohorju
 • Sv. Vid pri Ptuju
 • Šentvid pri Stični
 • Šmarje pri Jelšah
 • Šmartno ob Paki
 • Šmartno pri Litiji
 • Šoštanj, Bele Vode, Zavodnje
 • Tišina
 • Tolmin
 • Trebnje
 • Velesovo
 • Veliki Gaber
 • Vinica
 • Voličina – Sv. Rupert v Slovenskih goricah
 • Železniki
 • Biljana
 • Budanje
 • Davča in Sorica
 • Dobrovnik
 • Dolenjske Toplice
 • Gomilsko
 • Griže – Ankaran
 • Hotedrščica
 • Kočevje
 • Ljubljana – Rakovnik
 • Ljubljana – Sostro
 • Ljutomer
 • Luče ob Savinji – Solčava
 • Pišece
 • Polzela
 • Predoslje pri Kranju
 • Preserje
 • Radovljica
 • Sevnica
 • Sv. Jernej pri Ločah
 • Sv. Jurij ob Ščavnici
 • Šenčur pri Kranju
 • Trbonje
 • Trbovlje
 • Turnišče
 • Vodice
 • Brežice – Kapele – Dobova – Artiče
 • Dornberk in Prvačina
 • Griže – Ankaran
 • Hajdina
 • Katarina nad Ljubljano (župnija Sora)
 • Kranj – Center
 • Ljubljana – Rakovnik
 • Mozirje
 • Prečna
 • Prihova
 • Rečica ob Savinji
 • Studenice
 • Šentrupert na Dolenjskem
 • Vavta vas
 • Veržej
 • Zgornja Polskava
 • Zibika – Tinsko
 • Boštanj
 • Dokležovje
 • Dole pri Litiji
 • Dolenja vas pri Ribnici
 • Griže – Liboje
 • Kisovec
 • Komen – Štanjel
 • Laško – Rimske Toplice – Šmiklavž
 • Ljubljana – Moste
 • Ljubljana – Rakovnik
 • Stara Cerkev pri Kočevju
 • Sveti Duh pri Škofji Loki
 • Vransko
 • Besnica pri Kranju
 • Čemšenik
 • Destrnik
 • Dolsko
 • Gornja Ponikva
 • Leskovec pri Krškem
 • Majšperk
 • Mozirje
 • Nova Gorica – Kapela
 • Reteče
 • Sežana – Povir
 • Spodnja Polskava
 • Šempas in Osek
 • Šmarje – Sap
 • Šmihel nad Mozirjem
 • Šempeter v Savinjski dolini
 • Smlednik
 • Bogojina
 • Borovnica
 • Črni Vrh nad Idrijo
 • Dramlje
 • Grad in Kuzma
 • Gornji Grad
 • Hrenovice
 • Kranjska Gora in Rateče
 • Litija
 • Muta
 • Polhov Gradec
 • Polica nad Grosupljem
 • Sela pri Kamniku
 • Sv. Jurij ob Taboru
 • Sv. Lenart nad Lušo
 • Sv. Peter pod Svetimi gorami
 • Vuhred
 • Bohinjska Bistrica
 • Celje – Sveti Duh
 • Cerkno
 • Črešnjevec
 • Gabrovka
 • Gorje – Bled
 • Kapla na Kozjaku
 • Kolovrat
 • Lom pod Storžičem
 • Moravče
 • Nova in Stara Oselica
 • Otočec
 • Pirniče
 • Planina pri Ajdovščini
 • Planina pri Rakeku
 • Preska
 • Ptuj
 • Radenci
 • Rogaška Slatina
 • Selca
 • Senovo
 • Sora
 • Stari trg – dekanija
 • Škofja Loka
 • Škofljica
 • Šmihel pri Žužemberku
 • Teharje
 • Tržič – Bistrica
 • Videm – Dobrepolje
 • Vitanje
 • Zagorje ob Savi
 • Zreče
 • Ankaran – Škofije – Dekani – Bertoki
 • Bakovci
 • Bloke – Sveta Trojica – Sveti Vid
 • Brezovica pri Ljubljani
 • Celje – sv. Cecilija
 • Cerklje ob Krki
 • Cerknica
 • Dol pri Ljubljani
 • Dravograd
 • Godovič, Zavratec
 • Gornji Logatec
 • Grgar
 • Horjul
 • Ihan
 • Ilirska Bistrica
 • Ivančna Gorica
 • Kanal
 • Komenda
 • Kopanj
 • Lendava
 • Lesce
 • Ljubljana – Dravlje
 • Ljubljana – Gornji trg (angleški)
 • Ljubljana – Ježica
 • Ljubljana – Kašelj/Zalog
 • Ljubljana – Koseze
 • Ljubljana – sv. Križ
 • Ljubljana – sv. Peter
 • Ljubljana – Šentvid
 • Ljubljana – Šiška
 • Ljubljana – Zadobrova
 • Maribor – sv. Jožef
 • Maribor – sv. Magdalena
 • Maribor – Tezno
 • Mengeš
 • Most na Soči
 • Ovsiše
 • Pernica – Sv. Marjeta ob Pesnici
 • Podnanos
 • Ravne na Koroškem
 • Rogatec
 • Rovte
 • Sladka Gora
 • Slovenske Konjice
 • Sodražica
 • Spodnja Idrija
 • Stična
 • Stopiče
 • Stranje
 • Sv. Jakob v Slovenskih Goricah
 • Sv. Lovrenc – Juršinci
 • Šentjernej
 • Šentvid pri Grobelnem
 • Šempeter pri Gorici
 • Šmarjeta
 • Šmartno pod Šmarno Goro
 • Šmartno v Tuhinju
 • Šmihel pri Pivki
 • Trstenik
 • Velike Lašče
 • Videm – Krško
 • Vipavski Križ
 • Vir pri Domžalah
 • Vojnik
 • Vrhnika
 • Vrhpolje – Vipava
 • Želimje