Leteci stabri

Trenutni člani izvršnega odbora ZAO

Mirjam Avguštin

Predsednica

Jure Zelič

Podpredsednik

Lučka Hrovat

Blagajničarka

Klara Podergajs

Informatorka

Denis Likozar

Predstavnik ŠO ZAO Ljubljana

Anita Žekš

Predstavnica ŠO ZAO Celje

Aljaž Bratina

Predstavnik ŠO ZAO Koper

Monika Ivančič

Predstavnica ŠO ZAO Murska Sobota

Predstavnik ŠO ZAO Maribor

Uroš Prešern

Predstavnik ŠO ZAO Novo mesto

Boštjan Jamnik

Duhovni asistent, vodja Oratorija Slovenija

s. Ivica Oblak

Duhovna asistentka

Tilen Mlakar

Tajnik