Leteci stabri

Oratorijska usposabljanja

Oratorij Slovenija ponuja različna usposabljanja, ki so lahko dopolnilo rednim srečanjem animatorjev oziroma lahko pomagajo poglobiti določene vidike animatorstva. Usposabljanja so namenjena različnim ravnem: animatorjem pripravnikom, animatorjem in voditeljem. Za vsakogar se bo našlo nekaj primernega.
Pri vseh paketih usposabljanj se podajanje teorije izmenjuje z aktivnimi in praktičnimi dejavnostmi.
Ne odlašajte in nas kontaktirajte.

ORATORIJSKI ANIMATOR I

ZA KOGA? 
Za oratorijske animatorske skupine, ki jih večinsko sestavljajo mlajši, manj izkušeni animatorji (14 do 16 let). Izkušnje kažejo, da je paket koristen tudi izkušenejšim animatorjem, ki pa še ne poznajo osnovne teorije Oratorija (štirje stebri itd.).
Optimalno število udeležencev je 10 – 20.

VSEBINA? 

– kaj je Oratorij,
– štirje stebri Oratorija in asistenca (osnove preventivnega vzgojnega sistema),
– lastnosti dobrega animatorja,
– sestavni deli običajnega dne na oratoriju,
– osnove timskega dela,
– lastna izkušnja kateheze in osnovne informacije, kaj kateheza je,
– osnove priprave delavnic,
– izkušnja načrtovanja, izvedbe in evalvacije enega izmed sestavnih delov oratorija.

KJE? 
V vašem kraju.

KDAJ? 
V prijavnico napišite, kdaj bi si želeli usposabljanje, in če je le mogoče, se prilagodimo vašim željam. (Prej ko ga naročite, lažje se prilagodimo.)
Usposabljanje traja 5 ur (+ odmor za kosilo/malico!).

KOLIKO? 
Prispevek znaša 80 EUR + fiksni potni stroški 25 EUR, torej skupaj 105 EUR*.
(Vsaka skupina plača enak znesek za potne stroške. Oratoriji bliže Ljubljane so s tem solidarni s tistimi bolj oddaljenimi.)

PRIJAVNICA


ORATORIJSKI ANIMATOR II

​ZA KOGA? 
Za oratorijske animatorske skupine, ki jih večinsko sestavljajo animatorji (od 15 do cca. 18 let), ki so se že udeležili usposabljanja Oratorijski animator I oz. že imajo nekaj izkušenj ter osnovnega teoretičnega znanja o oratoriju.
Optimalno število udeležencev je 10 – 20.

VSEBINA?
Skupina izbere EN ali DVA PAKETA od spodaj naštetih. Paketi so dinamični, interaktivni in temeljijo na izkustvenem učenju.

Paket KATEHEZA
– izkušnja udeležbe v kvalitetni katehezi in njena refleksija,
– sestavni deli kateheze,
– cilji kateheze,
– nagovoriti razum, čustva in telo,
– priprava kateheze,
– praktični nasveti za izvedbo kateheze.

Paket IGRE
– spoznavanje ustanovitelja Oratorija Janeza Boska preko igre,
– spoznavanje novih iger različnih zvrsti: spoznavna, igra za razdelitev v skupine, za gradnjo skupine, športna igra, ledolomilec … – vsako zvrst igre najprej doživijo in nato o njej izvejo nekaj teorije,
– samostojna priprava in izvedba iger po skupinah.

Paket MOTIVACIJA
– spoznavanje lastne motivacije za animatorstvo,
– izkustveno doživetje, v čem je razlika med navdušenim in nenavdušenim voditeljem,
– različne tehnike motivacije,
– motiviranje različnih starostnih skupin otrok,
– motivacija za duhovno rast,
– pomen dela na osebni rasti.

Paket KOMUNIKACIJA
– kaj je komunikacija, smeri komunikacije,
– motnje pri komunikaciji,
– verbalna vs. neverbalna komunikacija,
– tehnike komuniciranja (učinkovite in neučinkovite),
– komunikacija z Bogom.

Paket DELO V SKUPINI
– kaj je skupina, vrste skupin, pomen skupine,
– pomen sodelovanja,
– moja vloga v skupini,
– struktura in dinamika skupine,
– odnos do različnih tipov članov skupine,
– odnos do podskupin,
– pomen prilagajanja pri delu s skupino,
– različni načini dela s skupino.

Paket OČE
– moja podoba Boga in odnos z Njim,
– Bog kot usmiljeni Oče,
– prilagajanje kateheze stopnji otrokovega razvoja,
– don Bosko kot oznanjevalec,
​- oznanjevanje na oratoriju.

Paket VZGOJA
 kako vzgajati na oratoriju;
– namen vzgoje,
– kakšen je dober vzgojitelj,
– kakšen sem jaz kot vzgojitelj, kakšen zgled dajem mlajšim,
– nekatere metode reševanja problemov v odnosu z otrokom,
– primer vzgoje s Svetim pismom.

Paket DON BOSKOV ANIMATOR (novi!)
– spoznavanje življenja in dela začetnika Oratorija, sv. Janeza Boska,
– navdihovanje ob don Boskovem načinu dela z mladimi,
– poglobitev in personalizacija štirih stebrov Oratorija,
– poglobitev poznavanja metode asistence
– podrobnejše spoznanje nalog in vloge oratorijskega animatorja,
– spoznavanje animatorstva kot poklicanosti,
– priložnost za pogovor o konkretnih izzivih, s katerimi se soočajo animatorji na oratoriju.

KJE? 
V vašem kraju.

KDAJ? 
V prijavnico napišite, kdaj bi si želeli usposabljanje, in če je le mogoče, se prilagodimo vašim željam. (Prej ko ga naročite, lažje se prilagodimo.)
Usposabljanje traja 2,5 ure (1 paket) ali 5 ur (2 paketa) + odmor za kosilo/malico.

KOLIKO? 
Prispevek za 2 paketa znaša 80 EUR + fiksni potni stroški 25 EUR, torej skupaj 105 EUR*,
za 1 paket pa 40 EUR + fiksni potni stroški 25 EUR, torej skupaj 65 EUR.

PRIJAVNICA


TEAM BUILDING paket “Izgubljeni v času”

ZA KOGA? 
Za oratorijsko animatorsko skupino, ki se želi med seboj bolj povezati.
Optimalno število udeležencev je 10 – 20.

VSEBINA?
Pod skrivnostnim naslovom IZGUBLJENI V ČASU se skriva pustolovščina za vašo animatorsko skupino, ki jo oratorijski trenerji pridemo izvesti v vaš kraj!

Ne gre za izbraževalni paket, ampak za izkušnjo, ki skupino poveže med sabo. Paket odlikujejo team building igre, soba pobega in zanimiva zgodba, v katero se animatorji potopijo

KJE? 
V vašem kraju.

KDAJ? 
Termin po dogovoru. Paket traja okrog 4 ure + odmor za kosilo/malico.

KOLIKO?
Prispevek znaša 80 EUR + fiksni potni stroški 25 EUR, torej skupaj 105 EUR*.

PRIJAVNICA

* Cena usposabljanja vključuje delo dveh oratorijskih trenerjev, materiale in gradivo za udeležence ter potne stroške. Vseh stroškov usposabljanja je cca. 130 €. Preostanek sofinancirata Oratorij Slovenija in Slovenska škofovska konferenca.


ORATORIJSKI VODITELJ I

ZA KOGA?
Usposabljanje je namenjeno voditeljem oratorija in najožjim sodelavcem voditeljev. Udeležil naj bi se ga vsak oratorijski voditelj, ki vstopa v to vlogo.

“Z usposabljanja za voditelje težko prideš nespremenjen. Verjetno boš obogaten z novimi poznanstvi, nabrušen z novim znanjem, prekaljen z izkušnjami in opogumljen z Božjo besedo.” (Izidor, udeleženec)

VSEBINA?
Oratorijski duh, pedagoško ozadje oratorija, vloga oratorijskega voditelja, odnos do animatorjev in delo z njimi, načrtovanje in organizacija oratorija, priprava animatorjev na kateheze …

KJE IN KDAJ?
Usposabljanje poteka tri dni (vikend). Zaradi kvalitete dela je število udeležencev omejeno na 30; iz posamezne župnije se usposabljanja lahko udeležijo do trije udeleženci.

V letu 2022/23 so se že odvili vsi predvideni termini usposabljanja. Za naslednje leto jih bomo še razpisali.

PRISPEVEK?
Udeleženci pokrijete strošek bivanja 46 €, samo usposabljanje pa je zaradi sofinanciranja Slovenske škofovske konference za udeležence brezplačno.

PRIJAVNICA


ORATORIJSKI VODITELJ II

ZA KOGA?
Za voditelje oz. sovoditelje, ki so se udeležili usposabljanja Oratorijski voditelj I ali imajo že večletne izkušnje.

KAKO?
Usposabljanje bo v prihodnjem letu prvič potekalo v obliki vikenda.

KDAJ?

Termin 2023/24:

 • november/december

PRISPEVEK?
Udeleženci pokrijete strošek bivanja v višini 46 €, samo usposabljanje pa je zaradi sofinanciranja Slovenske škofovske konference za udeležence brezplačno.

PRIJAVNICA


Zakaj oratorijska usposabljanja?

 • Ker so zabavna in poučna!
 • Ker se tam naučiš marsikaj, kar ti koristi pri delu na oratoriju!
 • Ker bo s tem oratorij boljši, udeleženci srečnejši in animatorji bolj zadovoljni!
 • Ker tam pridobiš tudi druge koristne veščine (vzgoja otrok, timsko delo, organizacija …)!
 • Ker s tem lahko še bolje služiš Bogu, mladim in sebi!
 • Ker tam spoznaš in se povežeš z drugimi animatorji!

Kaj se na usposabljanjih dogaja?

 • Usposabljanja so dinamična in interaktivna.
 • Ne gre za predavanja ali učenja iz knjig – odgovore na vprašanja iščemo preko pogovorov, različnih iger in praktičnih primerov.
 • Vodje usposabljanj imajo večletne izkušnje dela na oratorijih.
 • Krepita se skupinski duh in medsebojne vezi med udeleženci.