Leteci stabri

Standardi Oratorija Slovenija

NAMEN DOKUMENTA

 • Namen standardov je zagotavljanje kakovosti pri pripravi, izvedbi in evalvaciji oratorij.
 • Standarde ločimo na TEMELJNE STANDARDE in PRIPOROČILA.
 • Temeljni standardi so osnova za pripravo in izvedbo oratorija, priporočila pa so spodbuda za dvig kakovosti oratorijev.
 • V okviru temeljnih standardov lahko oratoriji svoj program prilagodijo in nadgradijo svojim potrebam.

TEMELJNI STANDARDI

NAMENA ORATORIJA

 • Pripraviti kvaliteten večdnevni vsebinski krščanski program za otroke, na katerem otroci znotraj skupin zorijo v odnosih, se učijo veščin, utrjujejo krščanske vrednote ter se zbližujejo z Bogom.
 • Osebna in duhovna rast animatorjev, ki poteka preko priprave otroškega programa poletnih oratorijev ter v duhu don Boskovega preventivnega vzgojnega sistema.

IZVAJALCI

 • Voditelj oratorija je polnoletna oseba z voditeljskimi sposobnostmi in ustreznim poznavanjem oratorijskih prvin.
 • V organizacijo oratorija je dejavno vključena župnija ali kakšna druga cerkvena ustanova.
 • Animatorji so ves čas programa dejavno navzoči med otroki.
 • Animatorji spoštujejo krščanske vrednote in so odprti za svojo osebno in duhovno rast.
 • Duhovni asistent (duhovnik, redovnik/ca, katehet …) je v pripravi, izvedbi in evalvaciji oratorija dejavno prisoten.

PROGRAM

 • Animatorji izvajajo osnovna načela don Boskovega preventivnega sistema: asistenca in štirje stebri (dom, dvorišče, šola in župnija).
 • Oratorij mora vsebovati: katehezo, molitev, igro, delavnice/učenje (v širšem smislu).
 • Tekom oratorija se obhaja skupna sveta maša.
 • Oratorij povezuje nek zgled/vsebina/zgodba/vrednote.

PROSTOR IN OPREMA

 • Prostor izvajanja oratorija naj bo zaradi varnosti zamejen (npr. ograja, varovalni trak …).
 • Zagotovljeni naj bodo številu otrok primerni prostori.
 • Jasno naj bo vidno, da poteka program oratorija (npr. zastava, napis …).

PRAVNI VIDIK

 • Oratorij upošteva veljavno zakonodajo na področju »Varnosti skupine otrok«.
 • Oratorij upošteva pravila o varovanju osebnih podatkov (GDPR).

PRIPOROČILA

 • Med oratorijem naj bo priložnost za sveto spoved.
 • Župnija naj omogoči oratorijska usposabljanja za animatorje.
 • Animatorska skupina se udeleži enega od pomladanskih srečanj animatorjev Oratorija (PSAO) in ostalih dogodkov, ki jih pripravlja ZAO.
 • Animatorska/mladinska skupina naj se srečuje in deluje celotno leto.
 • Voditelj oratorija je laik in mora imeti opravljeno vsaj usposabljanje Voditelj I ter veljaven certifikat.
 • Tekom priprav naj imajo animatorji duhovne vaje ali vsaj duhovni večer.
 • Poletna izvedba »program oratorij« naj se zavaruje proti subjektivni odgovornosti.
 • Poleg poletnega oratorija naj se čez leto organizirajo oratorijski dnevi, v krajših počitnicah (jesenske, zimske …) pa tudi krajši oratoriji.