Leteci stabri

Oratoriji 2018

21. – 26. junij 2018 

Maribor – Stolnica
Bakovci

24. junij – 1. julij 2018 

Brdo pri Lukovici
Brezno
Brusnice
Celje – Sveti Duh
Destrnik
Dob
Dolenjske Toplice
Dolnji Logatec
Domžale
Dovje
Dvorjane – sv. Martin pri Vurberku
Gabrovka
Gornja Radgona
Gornja Sv. Kungota
Grosuplje
Homec
Horjul
Ig
Jesenice
Kapela
Koroška Bela
Kresnice
Krka
Laško – Rimske Toplice – Šmiklavž
Lenart v Slovenskih goricah
Ljubečna
Ljubljana – Fužine
Ljubljana – Marijino oznanjenje
Ljubljana – Podutik
Ljubljana – Polje
Ljubljana – Rudnik
Ljubljana – Šentvid
Ljubljana – Štepanja vas
Ljubljana – Vič
Maribor – sv. Janez Bosko
Maribor – sv. Križ
Maribor – Tezno
Nova in Stara Oselica
Novo Mesto
Pečarovci
Pišece
Podnanos
Poljčane
Postojna
Prebold
Ptujska Gora
Ravne na Koroškem
Suha pri Škofji Loki
Šentjernej
Šentjošt
Šmartno pod Šmarno Goro
Tomaj
Tomišelj
Velenje – sv. Martin
Videm – Krško
Vuzenica
Zreče
Žalna
Žiri
Žužemberk

1. – 8. julij 2018 

Ajdovec
Bevke
Bled
Celje – bl. A. M. Slomšek – SMC Celje
Celje – sv. Danijel
Cerklje na Gorenjskem
Cirkovce
Črnomelj
Dobrova
Dokležovje
Dramlje
Griže – Ankaran
Hinje
Ivančna Gorica
Jarše
Kamna Gorica
Kamnje
Kokrica
Ljubljana – Bežigrad
Ljubljana – Črnuče
Ljubljana – Kodeljevo
Ljubljana – Moste
Ljubljana – Rakovnik
Ljubljana – Sostro
Loški potok
Metlika, Radovica in Suhor
Mirenski grad
Mozirje
Naklo
Nevlje
Nova Cerkev
Nova Gorica – Kapela
Petrovče
Preddvor
Predoslje pri Kranju
Ribnica
Semič
Sevnica
Slivnica pri Mariboru
Slovenska Bistrica
Sv. Benedikt v Slovenskih goricah
Sv. Jakob ob Savi
Sv. Vid pri Ptuju
Šentanel (sv. Danijel nad Prevaljami)
Šentjur pri Celju
Šentvid pri Stični
Šmarje pri Jelšah
Šmartno pri Litiji
Šoštanj
Št. Jurij pri Grosupljem
Šturje
Teharje
Tišina
Tolmin
Trata – Gorenja vas
Trbovlje
Trebnje
Veliki Gaber
Vodice
Vuhred
Zaplana
Železniki, Dražgoše, Zali Log

9. – 15. julij 2018 

Beltinci
Bertoki
Budanje
Celje – bl. A. M. Slomšek – SMC Celje
Črenšovci
Dobrnič
Dragatuš
Gomilsko
Grad in Kuzma
Kobarid
Kočevje
Komen – Štanjel 
Kranj – Šmartin
Ljubljana – Rakovnik
Loče in Sv. Jernej
Lovrenc na Pohorju
Luče ob Savinji – Solčava
Most na Soči
Murska Sobota
Podzemelj
Poljane nad Škofjo Loko
Preserje
Preska
Radlje ob Dravi
Radovljica
Razkrižje
Sevnica
Sv. Rupert v Slovenskih goricah
Sv. Jurij ob Ščavnici
Šenčur pri Kranju
Šentrupert na Dolenjskem
Šmartno ob Paki
Trbonje
Turnišče
Vavta Vas
Velesovo
Vinica
Zagorje ob Savi

15. – 22. julij 2018 

Brežice – Kapele – Dobova – Artiče
Cankova
Dobrovnik
Dravograd
Hajdina
Kisovec
Kranj – Center
Ljubljana – Rakovnik
Lokavec
Maribor – Pobrežje
Odranci
Otlica
Prečna
Prihova
Zibika – Tinsko

23. – 29. julij 2018

Ljubljana – Rakovnik
Ljubljana – Trnovo
Sveti Duh pri Škofji Loki
Sladka Gora
Šempeter v Savinjski dolini
Škocjan in Bučka
Veržej
Vransko
Zgornja Ložnica

30. julij – 5. avgust 2018

Besnica pri Kranju
Griže – Liboje
Majšperk
Reteče
Sežana – Povir
Spodnja Polskava
Stara Cerkev pri Kočevju
Šmarje – Sap
Velika Polana

6. – 12. avgust 2018

Brežice – Kapele – Dobova – Artiče
Bukovščica
Čemšenik
Dolsko
Kranjska Gora in Rateče
Ljutomer
Martjanci
Sela pri Kamniku
Sv. Jurij ob Taboru

13. – 19. avgust 2018

Bogojina
Črni Vrh nad Idrijo
Dobje pri Planini
Frankolovo
Gornji Grad
Litija
Ljubljana – Koseze
Remšnik
Senovo
Sora
Šempas in Osek
Škofja Loka
Šmihel pri Pivki
Videm – Dobrepolje
Vojnik

20. – 26. avgust 2018

Ankaran
Bloke – Sveta Trojica – Sveti Vid
Borovnica
Bohinjska Bistrica
Brezovica pri Ljubljani
Cerknica
Dole pri Litiji
Godovič+Zavratec
Goriče
Gorje
Hrenovice
Ilirska Bistrica
Kapla na Kozjaku
Kolovrat
Kotlje
Ljubljana – Kodeljevo
Ljubljana – Kašelj/Zalog
Maribor – sv. Magdalena
Mengeš
Moravče
Muta
Nazarje
Otočec
Ovsiše
Planina pri Ajdovščini – Šmarje na Vipavskem – Velike Žablje
Ponikva
Rogaška Slatina
Rogatec
Selca nad Škofjo Loko
Slovenj Gradec in Stari trg
Smlednik
Sodražica
Spodnja Idrija
Srednja vas v Bohinju
Stranje
Sv. Jakob v Slovenskih goricah
Sv. Jurij v Slovenskih goricah
Šebrelje
Šempeter pri Gorici
Šentvid pri Grobelnem
Škofije
Škofljica
Šmarjeta
Šmartno v Tuhinju
Vipavski Križ
Vrhnika
Želimlje

27. avgust – 2. september 2018

Begunje pri Cerknici
Celje – sv. Cecilija
Cerklje ob Krki
Gornji Logatec
Ihan
Komenda
Kopanj
Kranj – Primskovo
Lendava
Ljubljana – Dravlje
Ljubljana – Ježica
Ljubljana – sv. Križ
Ljubljana – Šiška
Lom
Maribor – sv. Jožef
Pirniče
Radenci
Radomlje
Rovte
Slovenske Konjice
Stična
Sv. Peter pod Svetimi gorami
Šentjanž na Vinski gori
Trstenik
Velike Lašče